~ Bedreigingen ~
 
De Chiroptera

Bouw van de vleermuis

Geschiedenis van de vleermuis

Onderverdeling

Vliegen en jagen

Een jaar in het leven van de vleermuis

Bedreigingen

Fabeltjes & bijgeloof

Graaf Dracula

Soorten vleermuizen

Problemen met vleermuizen

Vleermuizenlinks


Velen onder ons geloven nog steeds in de eeuwenoude fabel die zegt dat vleermuizen ons zouden aanvallen en in onze haren zouden verstrikt raken en dergelijke. Hoewel hier helemaal niets van aan is, worden nog altijd (kraam)kolonies van deze diertjes vernietigd, uit angst en onwetendheid. En zoals eerder al gezegd, zijn ze best nuttig en helemaal niet gevaarlijk. Ze zouden er nog niet aan denken ons iets te doen.

Dit is, jammer genoeg, niet de enige bedreiging voor de vleermuis. Het verdwijnen van hun biotopen (jachtgebieden, zomer- en winterverlijfplaatsen) en het gebruik van pesticiden en insecticiden dragen ook hun steentje bij.
Bepaalde soorten wonen graag tussen de houten constructies van kerkzolders en schuren. Maar als dat hout behandeld is tegen houtkevers, worden vaak ook de vleermuizen gedood. Daar komt nog bij dat zolders (en kelders) steeds beter afgeschermd worden.
Door de bestrijding van insecten met chemische producten verdwijnt het voedsel van vele vleermuizen en komen deze producten ook in hun lichaam terecht.

Nog een bedreiging is het omzagen van bomen met de vleermuizen er nog in. Er zijn soorten die overwinteren of hun jongen grootbrengen in boomholten. Maar weinig bomen voldoen aan hun criteria en de weinige dikke holle bomen die er dan al te vinden zijn, worden meestal omgezaagd. Deze bomen betekenen namelijk vaak een gevaar voor wandelaars of voor het verkeer. Zo sterven ook heel wat populaties...

De mens is de grootste bedreiging voor vleermuizen, maar ze hebben ook enkele natuurlijke vijanden.
Zo zou er in de schemering af en toe een vleermuis ten prooi vallen aan een torenvalk en moeten ze 's nachts op hun hoede zijn voor bos- en kerkuilen.
Af en toe worden vleermuizen bij het uitvliegen door katten gegrepen, vooral dan jonge en onervaren dieren.
Ten derde hebben vleermuizen vaak last van parasieten die het op hun bloed gemunt hebben, zoals vlooien, mijten en teken.


Met al deze bedreigingen is het dus geen wonder dat het aantal vleermuizen de laatste jaren ferm achteruit gegaan is.